Καλώς ορίσατε στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. είναι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Αποστολή του είναι ο συντονισμός των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία και στο χώρο της υγείας γενικότερα, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων, με σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη.

Η διαδικτυακή πύλη αυτή σας παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. , τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στις μονάδες υγείας, στο κοινωνικό σύνολο, στους επαγγελματίες υγείας, στους διεθνείς οργανισμούς, και στους φορείς του εξωτερικού, καθώς επίσης σας ενημερώνει και για τη διαθεσιμότητα κλινών στις Μονάδες Υγείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύντομα κοντά σας

Σύντομα Κοντάς σας

Διαδραστική ενημέρωση για εφημερεύοντα Νοσοκομεία και κλινικές

Διαδραστική ενημέρωση για εφημερεύοντα Νοσοκομεία και κλινικές, με τη χρήση χαρτών και με γρήγορο τρόπο, βάσει του προγράμματος που εκδίδει το Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Ενημέρωση πρόληψης

Ενημέρωση πρόληψης και ετοιμότητας για έκτακτες συνθήκες και φυσικές καταστροφές. Πολύπλευρη και στοχευμένη πληροφόρηση για κάθε πιθανό συμβάν.

Αναφορές συμβάντων

Αποστολή μηνυμάτων και φωτογραφιών στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ. από τον τόπο όπου έλαβε χώρα ένα συμβάν, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό ενεργειών.

Σύντομα Κοντάς σας